En älskad sommarstuga (Beställning)

Akvarell original. 28×38 cm, A3

Beställningsuppdrag på en älskad sommarstuga.

Fångstredskap för ål i förgrunden. Så hedrande uppdrag att föreviga denna plats.