Fjällkukalv i Oviken (beställning)

En beställning på en mindre tavla i A4 format. Beställaren önskade en fin liten fjällkokalv vilandes i gräsen med Oviksfjällen i fonden.